Χαιρετισμός Προέδρου

Φίλες και Φίλοι,

σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί ένα συνεργατικό σχήμα μέσα από το οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Δήμοι, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,  τα Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, τα Επιμελητήρια  και οι επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας και του τουρισμού, δραστηριοποιούνται και συμπράττουν για να αναδείξουν το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη φιλοδοξεί να μετασχηματιστεί στο βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο ενθάρρυνσης και υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής μας.

Άλλωστε, για το λόγο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων του τόπου μας, υποβάλλει και διαχειρίζεται εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και στοχεύει μέσα από μια σειρά δράσεων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας με την διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην εμπορία.

Με διαρκή σχεδιασμό και συγκεκριμένους κάθε φορά στόχους επιδιώκουμε τη μετάβασή μας σε ένα ανταγωνιστικό, καινοτόμο και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και κατά συνέπεια τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό στην περιοχή μας.

Σε αυτή την προσπάθεια ζητάμε τη συνεργασία και τη αρωγή του συνόλου του παραγωγικού, επιχειρηματικού και επιστημονικού δυναμικού της Δυτικής Ελλάδας, ώστε όλοι μαζί να υποστηρίξουμε τα ποιοτικά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα μας και να ενισχύσουμε τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της Περιφέρειάς μας.

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Δ.Ε

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης