Προφίλ

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, είναι ένας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας, στον οποίο συμμετέχει σημαντικός αριθμός φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
Έδρα της Εταιρείας είναι η Πάτρα (Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Τ.Κ. 26443), ως έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παραρτήματα της εταιρείας λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.