Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

grafeio.pde@pde.gov.gr

2613-613500

2613-613532

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και καλύπτει το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και το δυτικό της Στερεάς Ελλάδας. Καταλαμβάνει έκταση 1.336 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 σε 679.796 κατοίκους. Πρωτεύουσα της είναι η Πάτρα. Η Περιφέρεια διαιρείται σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες , Αιτωλοακαρνανία – Αχαία – Ηλεία. Ο πρωτογενής τομέας της Π.Δ.Ε έχει να επιδείξει σημαντικά προϊόντα στους κλάδους της φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής. Σε ότι αφορά την φυτική παραγωγή, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κυριαρχούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, εσπεριδοειδή), η αμπελοκαλλιέργεια (κυρίως στην Π.Ε. Αχαΐας), ενώ σημαντική είναι και η καλλιέργεια κηπευτικών, υπαίθριων και υπό κάλυψη (κυρίως στην Π.Ε. Ηλείας). Η ζωική παραγωγή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει, κυρίως την παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων. Στην περιοχή της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, η Υδατοκαλλιέργεια έχει πλέον εδραιωθεί ως ο δυναμικότερος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής, και κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις σε αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.