Μύλοι Κεπενού

Βιομηχανική περιοχή Πάτρας, ΤΚ 25018

mkepenos@kepenos.gr

(+30) 2610241940   -   (+30) 2610647173   -   (+30) 2610647381

Η εταιρία Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1952 και μέσα σ’ αυτά τα χρόνια ο παραδοσιακός νερόμυλος εξελίχθηκε σ’ ένα σύγχρονο κυλινδρόμυλο, του οποίου το εμπορικό σήμα είναι συνώνυμο άριστης ποιότητας και απόλυτης τήρησης των αυστηρότερων προδιαγραφών της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι Μύλοι Κεπενού συνδύασαν τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους με την εξειδίκευση του προσωπικού και πέτυχαν το  άριστο αποτέλεσμα ανταποκρινόμενοι με ευελιξία στις απαιτήσεις που κομίζει το συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η εταιρία παρασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία αλευριών από σιτάρι διάφορων τύπων, όπως κίτρινα αλεύρια και αλεύρια αρτοποιίας, ειδικά αλεύρια, αλεύρια από ολόκληρο σιτάρι, σιμιγδάλι και μείγματα προσδίδοντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους Μύλους Κεπενού.

Eπισφράγιση των προσπαθειών για παροχή προϊόντων άριστης ποιότητας με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές είναι η απόκτηση των πιστοποιητικών διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 & ISO 22000,  που επιβεβαιώνουν το υψηλό κύρος και την ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας.