Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη:

Πρόεδρος:

  • Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αντιπρόεδρος:

  • Αντώνης Παρασκευόπουλος, Επιμελητήριο Ηλείας

Γραμματέας:

  • Μιχαήλ Γούδας, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Εντεταλμένος Σύμβουλος/Βοηθός Περιφερειάρχη

Ταμίας:

  • Αθανάσιος Καλογεράς, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Σύμβουλοι:

  • Δημήτριος Κατσικόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Αχαΐας
  • Σάββας Βλάχος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
  • Χρήστος Μπιλίρης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
  • Βασιλική Καραπαπά, Δήμος Αγρινίου
  • Δημήτριος Παρασκευόπουλος, Ένωση Αχαΐας