Ένωση Συνεταιρισμών Ηλείας Ολυμπίας Α.Ε.

Κοκκίνου 8 και Τ. Πετροπούλου, 27131, Πύργος, Ελλάδα

eashol@otenet.gr

(+30) 26210 29973-6

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας ιδρύθηκε το 1924.

Στόχος της είναι να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, εφαρμόζοντας στην πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Συνεταιριστική Ιδέα.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση, επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, η κορινθιακή σταφίδα και άλλα. Η εταιρία διαθέτει  δικό της ελαιοτριβείο, οινοποιείο και σταφιδοεργοστάσιο.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει από το 2009 σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 για την εμπορία του ελαιόλαδου και του οίνου.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ βεβαιώνει ότι ο Συνεταιρισμός Ηλείας-Ολυμπίας εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΟΜΥΜΠΙΑ του Συνεταιρισμού είναι ενταγμένο και πιστοποιημένο από την Agrocert ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Συμμετέχοντας στο 1ο Διαγωνισμό Ελληνικών Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιόλαδων του 2ου Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς,  Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας βραβεύτηκε με το Χάλκινο Βραβείο Γεύσης.